Customer Acquisition Cost (CAC) – Sådan beregner du omkostningen ved at købe en kunde

Beregn CAC - Customer Aquisition Cost - hvad koster det at købe en kunde?

Hvorfor og hvornår skal du beregne CAC?


I en verden, hvor kampen om kundernes opmærksomhed er intens, er det afgørende for virksomheder at forstå omkostningen ved at tiltrække nye kunder. Denne omkostning, kendt som customer acquisition cost (CAC), er en nøglemåling, der hjælper virksomheder med at vurdere effektiviteten af deres marketing- og salgsstrategier. Du bør beregne CAC, når du lancerer nye marketingkampagner, evaluerer effektiviteten af dine salgsteam eller planlægger budgetter for kommende perioder.

I dette blogindlæg dykker vi ned i, hvordan du kan beregne CAC, og hvorfor det er så vigtigt for din virksomhed.

Hvad er customer acquisition cost (CAC)?


Customer acquisition cost (CAC) er den samlede omkostning, som en virksomhed pådrager sig for at tiltrække og erhverve en ny kunde. Denne omkostning inkluderer alle udgifter til marketing, salg og andre relaterede aktiviteter. Ved at kende din CAC får du indsigt i, hvor meget du investerer i at få nye kunder og kan vurdere, om dine investeringer giver det ønskede afkast.

Trin-for-trin guide til beregning af CAC

Trin 1: Identificer relevante omkostninger
Først skal du finde ud af, hvilke omkostninger der er forbundet med at tiltrække kunder.

Disse omkostninger kan omfatte:

Marketingomkostninger: Udgifter til online annoncering, trykte annoncer, events, e-mail marketing, sociale mediekampagner osv.
Salgsomkostninger: Løn og provision til sælgere, salgsfremmende materialer, CRM-software osv.
Andre relaterede omkostninger: Bureau– eller konsulenthonorarer og andre specifikke omkostninger forbundet med kundetiltrækning.

Trin 2: Saml omkostningsdata
Indsaml data for de relevante omkostninger over en specifik periode.

Dette kan være en måned, et kvartal eller et år, afhængigt af hvad der giver mest mening for din virksomhed.

For eksempel:

Marketingomkostninger: 100.000 kr.
Salgsomkostninger: 50.000 kr.
Andre relaterede omkostninger: 10.000 kr.

Trin 3: Bestem antallet af nye kunder
Tæl antallet af nye kunder, som blev erhvervet i samme periode.

For eksempel:

Antal nye kunder: 200

Trin 4: Beregn CAC
Nu kan du beregne din CAC ved at bruge følgende formel:

Formel til beregning af CAC (Customer Aquisition Cost)

Hvorfor er CAC vigtigt?


Forståelse af din CAC er afgørende, fordi det hjælper dig med at vurdere, om dine marketing- og salgsindsatser er omkostningseffektive. Hvis din CAC er højere end din customer lifetime value (CLV), bruger du mere på at erhverve kunder, end de er værd. Det kan være et tegn på, at du skal revurdere dine strategier. Omvendt, hvis din CAC er lavere end din CLV, indikerer det, at dine erhvervelsesindsatser er effektive og rentable.

Sådan optimerer du din CAC


Forbedre målretningen: Sørg for, at dine marketingkampagner er målrettet mod de rigtige kundesegmenter for at øge konverteringsraten.
Automatiser marketingprocesser: Brug marketing automation-værktøjer til at reducere omkostningerne ved manuelt arbejde og forbedre effektiviteten.
Fokus på kundeloyalitet: Ved at øge kundeloyaliteten kan du reducere churn-rate og forbedre CLV, hvilket i sidste ende sænker din CAC.

En lav CAC er nøglen til succes


At beregne customer acquisition cost (CAC) er en vigtig del af enhver virksomheds strategi. Det giver dig indsigt i, hvor effektivt dine investeringer i marketing og salg er, og hjælper dig med at træffe informerede beslutninger om, hvor du skal allokere dine ressourcer. Ved at optimere din CAC kan du sikre, at din virksomhed er både omkostningseffektiv og rentabel.

Scroll to Top